Peti ciklus programa „Radna praksa za mlade sa invaliditetom“

Objavljeno: 23. maja 2022. godine

Forum mladih sa invaliditetom poziva poslodavce sa teritorije Grada Beograda da se prijave za program „Radna praksa za mlade sa invaliditetom“, koji za cilj ima unapređenje zapošljivosti mladih sa invaliditetom kroz razvoj i primenu programa radne prakse.

Očekivani rezultati programa se odnose na unapređenje mogućnosti za zapošljavanje mladih sa invaliditetom putem sticanja novih znanja i veština kroz praksu, dok će, sa druge strane, poslodavci imati na raspolaganju pilotiran model prakse za mlade sa invaliditetom, uz primenu inkluzivnih procedura, bez opterećenja za svoj budžet. Program prakse je razvijen kroz saradnju predstavnika poslovnog, civilnog i državnog sektora, sa iskustvom u oblasti zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

Prilikom prijave, poslodavci bi preliminarno trebalo da identifikuju jednu ili više radnih pozicija za mlade praktikante sa invaliditetom, dok će konačan izbor pozicije biti nakon realizacije treninga. Projektni tim će, nakon izbora pozicija, objaviti konkurs za praktikante i pružiti podršku poslodavcima za odabir kandidata. Realizacija prakse je bez finansijskih troškova po poslodavce, Forum mladih sa invaliditetom će pokrivati troškove prevoza i toplog obroka za praktikante. Takođe, Forum mladih sa invaliditetom će pružati stručnu podršku poslodavcima tokom čitavog trajanja programa prakse.

Rok za prijavu je 20. jun 2022.

Više o programu možete saznati OVDE.