Petnaest godina rada SOS telefona Udruženja žena Peščanik

Objavljeno: 5. februara 2024. godine

Drugog februara 2009. osnovan je SOS telefon Udruženja žena Peščanik za žene sa iskustvom porodičnog i partnerskog nasilja. Ovom za ženska prava na teritoriji Rasinskog okruga revolucionarnom događaju prethodila je edukacija 20 na konkursu izabranih žena u Kruševcu za rad na SOS telefonu, koju su sprovele konsultantkinje najstarijeg SOS telefona u zemlji, Autonomnog ženskog centra, 2008.

SOS telefon UŽ Peščanik za žene sa iskustvom nasilja u porodici i u partnerskim odnosima osnovan je zahvaljujući sredstvima tadašnjeg ministarstva za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku Republike Srbije i lokalne samouprave. Vrlo brzo, nakon samo 3 godine, država je obustavila, bez obrazloženja, finansiranje SOS telefona tako da je konsultantski tim tokom narednih nekoliko godina radio volonterski bez nadoknade. Poslednjih desetak godina, SOS telefon u Kruševcu radi zahvaljujući institucionalnoj podršci koju Udruženje žena Pešanik dobija od OAK Fondacije, koju u Srbiji administrira Fondacija TRAG.

Do sada se putem SOS telefona, Udruženju žena Peščanik za podršku obratilo blizu 1000 žena. U istom periodu, udruženje je realizovalo najmanje 20 treninga i isto toliko javnih događaja za predstavnike i predstavnice institucija i nevladinih organizacija i građane i građanke o postupanju u slučajevima nasilja prema ženama. Rad na podizanju svesti u zajednici o društvenoj uslovljenosti nasilja prema ženama, zakonodavnom okviru za sprečavanje i kažnjavanje ovog zločina, dostupnosti i vrstama podrške u slučaju nasilja predstavlja važan deo aktivnosti Udruženja žena Peščanik. Putem radionica koje smo organizovale u prethodnom periodu stigle smo do najmanje još 1000 žena uključujuči i žene koje su izložene višestrukoj rodno zasnovanoj diskriminaciji i nasilju, naprimer žene koje žive u seoskim sredinama, žene romske nacionalnosti, žene sa invaliditetom.

SOS telefon UŽ Peščanik radi svakog radnog dana od 12 do 18 časova, a subotom od 11 do 15 časova. Osam konsultantkinja klijentkinjama pruža informativno, socio-emocionalnu i pravnu podršku.

UŽ Peščanik je članica Mreže Žene protiv nasilja Srbije i Mreže žena Evrope protiv nasilja.

Imajući u vidu da je tokom 2023. godine najmanje 27 žena ubijeno u kontekstu porodično partnerskog nasilja, Udruženje žena Peščanik poziva zvaničnike i zvaničnice da pitanju nasilja prema ženama posvete dužnu pažnju u skladu sa zahtevima Istanbulske konvencije, da prepoznaju važnost prevencije i uvedu temu rodnu ravnopravnosti, nenasilnog ponašanja i odnosa u obrazovne programe i podrže, finansijski i na svaki drugi način, specijalizovane servise za podršku ženama i devojčicama sa iskustvom rodno zasnovanog nasilja.

SOS telefon, 066 006 606, dostupan je svakog radnog dana od 12 do 18 časova i subotom od 11 do 15 časova.

Izvor: UŽ PEŠČANIK