ForumKategorije: Učionica za II ciklusIzveštaj sa radionice: FILM U NASTAVI GRAĐANSKOG VASPITANJA
Irina Vijatović Osoblje pitao/la pre 2 years

Ovde možete preuzeti izveštaj sa radionice nakon OWIS obuke o upotrebi dokumentarnog filma u nastavi, koja je rađena u petom i šestom razredu osnovne škole.