ForumKategorije: Učionica za III ciklusPriprema za čas: KODEKS POSLOVNE ETIKE
Irina Vijatović Osoblje pitao/la pre 2 years

Ovde možete preuzeti predlog pripreme časa za nastavnu jedinicu KODEKS POSLOVNE ETIKE koja je namenjena IV razredu srednje škole.