ForumKategorije: Učionica za II ciklusPriprema za čas: KODEKSI U MEDJIMA
Irina Vijatović Osoblje pitao/la pre 2 years

Ovde možete preuzeti predlog pripreme časa za nastavnu jedinicu pod nazivom “Kodeksi u medijima” koja je namenjena VIII razredu osnovne škole, ali je vi možete modifikovati i prilagoditi svim razredima.