ForumKategorije: Učionica za II ciklusPriprema za čas – KOMPETENCIJE DECE ZNAČAJNE ZA UKLJUČIVANJE U AKTIVNOSTI KOJE DOPRINOSE POBOLJŠANJU POLOŽAJA DECE U DRUŠTVU
Teodora Zahirović Osoblje pitao/la pre 3 godine

Ovde možete preuzeti predlog pripreme časa za nastavnu jedinicu KOMPETENCIJE DECE ZNAČAJNE ZA UKLJUČIVANJE U AKTIVNOSTI KOJE DOPRINOSE POBOLJŠANJU POLOŽAJA DECE U DRUŠTVU, koja je namenjena osmom razredu osnovne škole, ali vi je možete modifikovati i prilagoditi svim razredima.

Novi Kalkulatori resurs centra

Saznaj više