ForumKategorije: Učionica za II ciklusPriprema za čas – Potrebe i prava: Potrebe i želje
Teodora Zahirović Osoblje pitao/la pre 3 godine

Ovde možete preuzeti predlog pripreme časa za nastavnu jedinicu POTREBE I PRAVA: POTREBE I ŽELJE koja je namenjena petom razredu osnovne škole, ali vi je možete modifikovati i prilagoditi svim razredima.

Novi Kalkulatori resurs centra

Saznaj više