ForumKategorije: Učionica za II ciklusPriprema za čas – PRIPADNOST DRŽAVI I NACIJI. PATRIOTIZAM – OSEĆAJ LJUBAVI I PONOSA PREMA DOMOVINI I SVIM NJENIM PRIPADNICIMA
Teodora Zahirović Osoblje pitao/la pre 3 godine

Ovde možete preuzeti predlog pripreme časa za nastavnu jedinicu PRIPADNOST DRŽAVI I NACIJI. PATRIOTIZAM – OSEĆAJ LJUBAVI I PONOSA PREMA DOMOVINI I SVIM NJENIM PRIPADNICIMA koja je namenjena osmom razredu osnovne škole, ali vi je možete modifikovati i prilagoditi svim razredima.

Novi Kalkulatori resurs centra

Saznaj više