ForumCategory: Učionica za II ciklusPriprema za čas: PROCEDURE KOJIMA SE REGULIŠE ŽIVOT U ZAJEDNICI
Ema Štefanac Staff asked 6 months ago

Ovde možete preuzeti predlog pripreme časa za nastavnu jedinicu pod nazivom “Procedure kojima se reguliše život u zajednici: ko je ovlašćen da donosi kolektivne odluke i na osnovu kojih procedura?” koja je namenjena VI razredu osnovne škole.