ForumKategorije: Učionica za II ciklusPriprema za čas – SOCIJALNA PRAVDA (UVODNI ČAS)
Teodora Zahirović Osoblje pitao/la pre 3 godine

Ovde možete preuzeti predlog pripreme časa za nastavnu jedinicu SOCIJALNA PRAVDA (UVODNI ČAS) koja je namenjena sedmom razredu osnovne škole, ali vi je možete modifikovati i prilagoditi svim razredima.

Novi Kalkulatori resurs centra

Saznaj više