ForumCategory: Učionica za II ciklusPriprema za čas: VRSTE I FUNKCIJE MEDIJA
Irina Vijatović Staff asked 5 months ago

Ovde možete preuzeti predlog pripreme časa za nastavnu jedinicu “VRSTE I FUNKCIJE MEDIJA”, koja je namenjena VIII razredu osnovne škole, ali vi je možete modifikovati i prilagoditi svim razredima.