ForumKategorije: Učionica za II ciklusPriprema za čas – Vrste nasilja: fizičko, emocionalno, socijalno, seksualno, digitalno
Teodora Zahirović Osoblje pitao/la pre 3 godine

Ovde možete preuzeti predlog pripreme časa za nastavnu jedinicu VRSTE NASILJA: FIZIČKO, EMOCIONALNO, SOCIJALNO, SEKSUALNO, DIGITALNO, koja je namenjena petom razredu osnovne škole, ali vi je možete modifikovati i prilagoditi svim razredima.

Novi Kalkulatori resurs centra

Saznaj više