Plaketa DIS-a za 2022. godinu

Objavljeno: 3. oktobra 2022. godine

Društvo za informatiku Srbije na osnovu člana 19. Statuta Društva pristupa prikupljanju predloga za dodelu Plaketa Društva za informatiku Srbije za izvanredan doprinos u razvoju informatike u 2022. godini.

Plakete se dodeljuju za izvanredna domaća dostignuća u oblastima:

  • inovativni IT start ap poduhvat,
  • razvijen i primenjen IT proizvod ili informatička usluga,
  • objavljen naučni rad iz oblasti informatike.

 

Uslovi konkurisanja::

  • Prijavu može podneti pravno lice ili fizičko lice.
  • Prijava na priloženom obrascu ili u slobodnoj formi treba da sadrži:
  • Naziv preduzeća/organizacije ili ime osobe koja se predlaže za Plaketu.
  • Kratak prikaz inovativnog IT start ap poduhvata / IT proizvoda ili informatičke usluge / naučnog rada; po potrebi.
  • Ostvarene efekte, odnosno u čemu se ogleda uspešnost dela.
  • Ime i prezime i adresu (grad, ulicu i broj, telefon i imejl adresu) osobe za kontakt.
  • Naziv preduzeća/organizacije ili ime osobe predlagača.

Prijava se dostavlja najkasnije do 30.10.2022. godine. Bliže informacije se mogu dobiti na veb sajtu OVDE.Novi Kalkulatori resurs centra

Saznaj više