Početak kampanje RADNA PRAVA SU NAŠA PRAVA

Fondacija Centar za demokratiju objavljuje početak kampanje na društvenim mrežama sa željom da
skrene pažnju na stanje radnih prava danas u Srbiji.

Kampanja ima za cilj da informiše javnost o položaju posebno osetljivih grupa građana, zaposlenih i
nezaposlenih, na položaj mladih i njihovu budućnost na tržištu rada, na bezbednost i zdravlje na radu u
uslovima COVID-19 i važnosti sindikalnog organizovanja.

Kampanja se završava 16. decembra na dan kada je 1966. godine rezolucijom Generalne skupštine
Ujedinjenih nacija usvojen i otvoren za potpisivanje i ratifikovanje ili pristupanje Međunarodnom paktu
o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima – International Covenant on Economic, Social and Cultural
Rights.

Kampanju sprovodimo u okviru projekta „Radna prava su naša prava“ uz podršku The Olof Palme
International Center/Serbia.

Pridružite nam se u borbi za radna prava, jer radna prava su naša prava!