Počinje prijava za Studije socijalizma 2024!

Objavljeno: 31. januara 2024. godine

Ovog marta kreće novi ciklus predavanja u okviru programa Studije socijalizma na koje se možete prijaviti najkasnije do nedelje trećeg marta u ponoć.

Program će se odvijati uživo u Beogradu, učešće je besplatno, a broj učesnika i učesnica je ograničen.

Studije socijalizma su program političkog obrazovanja tokom kojeg se učesnice i učesnici upoznaju sa osnovama socijalističke teorije i prakse. Tokom 2024. godine organizovaćemo dva kursa. Prvi, Prevazići kapital fokusiraće se na osnovne teorijske koncepte, razumevanje protivrečnosti kapitalizma i mogućnosti njegove promene.

Predavanja će se održavati svake druge subote od kraja marta do početka jula i uključivaće devet četvoročasovnih sesija.

Tematski predavanja su podeljena u sledeće celine:

  • Kako razumemo osnovne koncepte socijalizma
  • Zašto novac upravlja svetom: roba, novac i kapital kao osnovni društveni odnosi u kapitalizmu
  • Gde su granice eksploatacije: kapitalistički proces proizvodnje i prometa
  • Od krize do krize: zašto su ekonomski poremećaji sastavni deo kapitalizma
  • Čiji interes je javni interes: država, kapital i klasna borba
  • Finansijalizacija i komercijalizacija društva: strukturne osnove savremene faze kapitalizma
  • Zašto je važna feministička kritika političke ekonomije
  • Dileme i debate levog feminizma: zašto teorija socijalne reprodukcije
  • Socijalizam u Jugoslaviji: nastanak, uzroci pada i šta dalje

 

Svaka prijava mora sadržati kratku narativnu biografiju, motivaciono pismo i kontakt osobe koja se prijavljuje. Za kurs Studije socijalizma 2024 – Prevazići kapital možete se prijaviti tako što ćete popuniti formular koji se nalazi na  sajtu Studija socijalizma, OVDE.

Izvor: CPE

Vizual: Miladin Miletić