Podrška organizacijama civilnog društva za sprovođenje socijalnih usluga

Beograd, 17.05.2023.

Vlada Švajcarske kroz javni poziv programa PRO podržava najmanje 20 lokalnih organizacija civilnog društva iz Šumadije, zapadne, istočne i južne Srbije u sprovođenju socijalno integrisanih usluga kojima se objedinjuju najmanje dve od tri tematske oblasti:

  • socijalna zaštita,
  • obrazovanje, i
  • zdravstvo.

Cilj poziva je unapređenje pristupa ostvarenju prava i ispunjenju potreba za najmanje 2.000 građana i građanki iz ranjivih grupa na lokalnom nivou, sa fokusom na Rome (posebno iz neuslovnih naselja), osobe sa invaliditetom (uključujući decu i mlade ometene u razvoju), kao i lica koja ostvaruju pravo na podršku prema Zakonu o socijalnoj zaštiti.

Sprovođenje aktivnosti u okviru projekata trajaće od 10 do 12 meseci, dok aktivno pružanje socijalno integrisanih usluga mora trajati najmanje osam meseci.

Vrednost bespovratnih sredstava po projektu iznosiće od 10.000 do 13.650 evra.

Rok za prijavu je 9. jun ove godine.