Podrška slobodi i pluralizmu medija na Zapadnom Balkanu

Objavljeno: 29. juna 2022. godine

GIZ poziva nezavisne medijske organizacije koje deluju u regionu Zapadnog Balkana da se prijave za učešće u Programu: Podrška slobodi i pluralizmu medija na Zapadnom Balkanu, koji sufinansiraju Evropska unija i Vlada Nemačke, a sprovodi GIZ , u saradnji sa Internews-om i DV Akademie.

Program će podržati do 20 medijskih organizacija na Zapadnom Balkanu kroz:

 • Podršku diverzifikaciji prihoda prilagođavanjem i uvođenjem poslovnih modela;
 • Poboljšanje kvaliteta angažovanja publike kroz istraživanje i analitiku;
 • Poboljšanje kapaciteta za proizvodnju sadržaja;
 • Podsticanje regionalnog umrežavanja i saradnje;
 • Podršku digitalnoj modernizaciji i razvoju inovativnog sadržaja;

Pravo da konkurišu imaju medijske irganizacije iz WB6 zemalja: Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova*, Crne Gore, Severne Makedonije i Srbije.

Visina granta je do 150.000 evra.

Dužina trajanja projekta je do tri godine.

Zainteresovane medijske organizacije se mogu prijaviti na konkurs do 22. jula 2022.

GIZ će odabrati do 20 nezavisnih i dobro etabliranih medijskih organizacija iz regiona Zapadnog Balkana, kao strateške partnere i zajedno sa njima će se angažovati u identifikaciji njihovih potreba, a zatim ponuditi tehničku podršku po meri za jačanje kapaciteta za upravljanje poslovanjem i prenos potencijalne kredibilne poslovne ideje u održive poslovne akcione planove. Kada se ovo uspostavi, medijske organizacije će imati koristi od finansijske, tehničke i podrške izgradnji kapaciteta u vezi sa sprovođenjem njihovih poslovnih akcionih planova za period do tri godine (u zavisnosti od uspešnosti postizanja učinka). Poslovni akcioni planovi će imati za cilj:

 • povećanje i/ili diverzifikaciju prihoda od novouvedenih/razvijenih proizvodnih i poslovnih pristupa,
 • poboljšanje razumevanja medija i tržišnog okruženja,
 • poboljšanje angažovanja publike i povećanje broja publike,
 • implementacija inovativnih formata sadržaja/proizvoda/usluga,
 • osiguranje raznolikost i kvaliteta u novinarskom izveštavanju (uključujući pojačanu proveru činjenica),
 • razmena dobre prakse i unapređenje poslovnih modela kroz saradnju na nacionalnom i/ili regionalnom nivou među medijskim kućama ili sa akterima iz sektora poslovnog razvoja i tehnoloških zajednica.

 

Detalje poziva i potrebnu dokumentaciju za konkurs možete preuzeti OVDE.

Izvor: NUNS