Pokrenut projekat Zelena inicijativa za lokalnu zajednicu

Objavljeno: 10. jula 2024. godine

Početkom juna, u Čajetini i Užicu je započet jednogodišnji projekat Zelena inicijativa za lokalnu zajednicu, koji sprovodi čajetinsko Udruženje građana Zlatiborski krug u partnerstvu sa Udruženjem nastavnika „Opstanak“ iz Užica, i u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave Čajetina i Užice.

Cilj projekta je lokalizacija ciljeva održivog razvoja u Čajetini i Užicu kroz unapređenje saradnje JLS Užice i Čajetina i organizacija civilnog društva radi pripreme i usvajanja lokalnih javnih politika koje su u skladu sa Agendom 2030 i implementacije ciljeva održivog razvoja u lokalne politike.

Takođe, cilj je i konkretna primena inovativnih rešenja za zaštitu životne sredine kroz ozelenjavanje javnih objekata u Čajetini i Užicu. Time se radi na smanjenju ugljeničnog otiska, efikasnoj upotrebi prirodnih resursa, ublažavanju negativnih posledica klimatskih promena i promociji ciljeva održivog razvoja u lokalnoj zajednici.

Tokom godinu dana, sprovodiće se javna kampanja za izradu Lokalnog ekološkog akcionog plana, koja će obuhvatiti medijsku kampanju i edukativne aktivnosti o pravu na zdravu životnu sredinu i značaju izrade LEAP-a u skladu sa Agendom 2030. Ove aktivnosti će uključiti učenike osnovnih i srednjih škola, nastavnike, volontere, predstavnike lokalnih ekoloških organizacija, institucija, medija, jedinica lokalnih samouprava i stanovnike Čajetine i Užica.

 Finansijski alati Resurs centra

Saznaj više