Pokrenuta inicijativa – Glasam sa 16

Objavljeno: 2. februar 2024. godine

Sa portala Krovne organizacije mladih Srbije prenosimo vest o pokretanju inicijative Demokratske omladine „Glasam sa 16“, koja za cilj ima da omogući pravo glasa mladima već od 16. godine i na taj način podstakne angažovanost mladih i pruži im mogućnost da budu deo procesa koji utiče na njihove živote i njihovu budućnost.

Unapređenje političke participacije mladih i podsticanje reforme obrazovanog sistema, kako bi se mladi politički osnažili i razvili interes za politiku bili su u fokusu panel diskusije održane u okviru ove inicijative.

Prema istraživanju KOMS-a, mladi smatraju da je obrazovni sistem u Srbiji zastareo i da ne pruža dovoljno znanja i veština. Kampanja „Glasam sa 16“ teži stvaranju šireg društvenog projekta koji bi podstakao političko angažovanje mladih i omogućio im aktivan udeo u političkim procesima.

Izvor: KOMS