Pokretači civilnog društva na Zapadnom Balkanu za reformisanu javnu upravu – WeBER 3.0

Objavljeno: 3. oktobra 2023. godine

Pokretači civilnog društva na Zapadnom Balkanu za reformisanu javnu upravu – WeBER 3.0 je regionalni projekat koji traje tri i po godine, finansiran od strane Evropske unije, koju predstavlja Evropska komisija, a sufinansiran od strane Austrijske razvojne agencije. Period implementacije projekta je februar 2023 – jul 2026.

Za Program malih grantova je izdvojeno ukupno 280.000 evra za podršku do 20 grantova, svaki u vrednosti do 14.000 evra, od čega 4 u BiH, 4 u Srbiji, 3 u Albaniji, 3 u Severnoj Makedoniji, 3 na Kosovu, i 3 u Crnoj Gori. Trajanje dodeljenih grantova biće do 15 meseci. Opšti cilj Programa malih grantova odgovara specifičnom cilju 3 projekta: Osnažiti učešće lokalnih inicijativa i OCD i povećati učešće građana u RJU na lokalnom nivou.

Podnosioci treba da dostave svoj predlog projekta i traženu dokumentaciju putem imejla na weber.grants@thinkforeurope.org i Cc: stefan.radojcic@cep.org.rs.

Rok za podnošenje projektnih prijava je 28. decembar 2023.

Pitanja za pojašnjenje mogu se poslati e-poštom najkasnije do 30. oktobra 2023. godine na e-mail adrese: weber.grants@thinkforeurope.org i Cc: stefan.radojcic@cep.org.rs. Naslov e-pošte mora sadržati: „CfP #WeBER-G-03: (zemlja)_Pitanja za pojašnjenje“. Pojašnjenja za pitanja primljena nakon ovog datuma neće biti pružena. Na primljena pitanja neće se davati pojedinačni odgovori. Pojašnjenja za sva pristigla pitanja biće objavljena u okviru jednog dokumenta na www.par-monitor.org do 17. novembra 2023. godine.

Informativni sastanci za zainteresovane kandidate će biti organizovani putem Zoom-a, u nedelji između 16-20. oktobra 2023.