Polovina građana smatra da su SAD neprijatelj Srbije 

Polovina građana smatra da su SAD neprijatelj Srbije. Istovremeno, smatraju da dobar odnos Srbija treba da ima sa SAD i sa Rusijom. Građani su podeljeni u mišljenju da li će odnosi Srbije i SAD ikada biti bolji, odnos ocenjuju dovoljnom ocenom, a za bolje odnose vide potrebu rešavanja pitanja Kosova i posetu Donalda Trampa. Većina građana se o odnosima dveju zemalja informiše uglavnom preko televizije i internet, navodi se u istraživanju Institut za evropske poslove.

Četvrtu godinu zaredom, Institut za evropske poslove u saradnji sa Ninamedia istraživačkom kućom, sproveo je u periodu od 8. do 17. marta 2019. istraživanje javnog mnjenja o odnosu građana prema SAD. Istraživanje je rađeno na reprezentativnom uzorku od 1206 ispitanika. Teme istraživanja su bile: odnos Srbije i SAD, da li bi poseta Trampa poboljšala odnose, da li Srbija ima bolje odnose sa SAD ili sa Rusijom, da li je SAD prijatelj Srbije.

Četvrtina građana Srbije odnose Srbije i SAD ocenjuje najnižom ocenom, najveći broj građana daje ocenu 2, trećina daje ocenu 3, 5.9% ocenu 4, dok 4.9% građana daje najvišu ocenu 5. Na skali od 1 do 5 odnosi dve države ocenjeni su prosečnom ocenom 2.34. Više ocene daju žene i građani mlađi od 30 godina.

Srbija je podeljena po pitanju da li će odnosi SAD i Srbije biti bolji. 43% građana veruje da će, u budućnosti, odnosi Srbije i SAD biti bolji i ovaj stav u većoj meri zastupaju žene, stariji od 45 godina, a sa porastom stepena obrazovanja opada broj onih koji smatraju da će odnosi Srbije i SAD biti bolji, 10% ne zna da proceni, dok 47% građana misli da neće doći do poboljšanja odnosa.

Na pitanje šta bi poboljšalo odnose Srbije i Amerike 21.6% navodi da je to rešenje pitanja Kosova, 12.8% navodi da će se to desiti ukoliko se Srbiji vrati Kosovo, 10.8% navodi izvinjenje NATO-a i ratnu odštetu. 9.7% ne zna da odgovori na ovo pitanje, 8.1% smatra da je to ulazak Srbije u EU, 7.2% je mišljenja da do poboljšanja odnosa može doći ukoliko nas bolje upoznaju, 6.6% navodi promenu vlasti u Srbiji, 5.6% pominje saradnju u oblasti kulture, sporta i obrazovanja, dok se ostali odgovori javljaju u manje od 5% slučajeva.

Skoro polovina građana Srbije (49%) smatra da bi poseta Donalda Trampa poboljšala odnose Srbije i Amerike, 41% smatra suprotno, dok je 10% neodlučnih. Stava da bi poseta imala pozitivne efekte su uglavnom građani stariji od 45 godina, ispitanici sa završenom osnovnom školom, kao i ispitanici iz Centralne Srbije.

47% građana stava je da je za Srbiju značajno da ima dobre odnose i sa Rusijom i sa Amerikom (pre svega žene, a sa porastom godina starosti i stepena obrazovanja raste broj građana koji dele ovaj stav). 40.9% građana navodi da treba da imamo dobre odnose sa Rusijom (muškarci, ispitanici do 30 godina, sa porastom stepena obrazovanja opada broj građana koji dele ovaj stav). Prednost odnosima sa Amerikom daje 4.3%, 3.9% navodi odgovor „ni sa jednom“, dok 3.7% građana nema stav po ovom pitanju.

O odnosima Srbije i Amerike najveći broj građana informiše se putem televizije (39.4%), 22.2% navodi internet portale. 16.4% štampane medije, 9.7% informiše se putem društvenih mreža, 6.2% preko prijatelja i kolega, 3% putem radija, a 3.2% građana uopšte se  ne informiše na ovu temu.

Polovina građana Srbije smatra da je SAD neprijatelj Srbije (stariji od 60 godina, sa porastom stepena obrazovanja opada broj onih koji dele ovaj stav), 22% smatra da je prijatelj, a 28% ne zna da odgovori.