Posao – Konsultant/kompanija s ciljem razvijanja i održavanja treninga za zaposlene u Nacionalnom Kontakt Centru za bezbednost dece na internetu

Beograd, 7. novembar 2018. godine – Za potrebe projekta Prevencija i borba protiv seksualnog zlostavljanja i eksploatacije dece na internetu u Srbiji i BiH“ kojeg realizuju različiti partneri na nacionalnom nivou i Save the Children, traži se konsultant ili kompanija (u daljem tekstu: konsultant) sa relevantnim iskustvom.

Konsultant će biti zadužen da pripremi i održi dvodnevnu obuku za radnike Nacionalnog Kontakt Centra za bezbednost dece na internetu na temu pružanja podrške žrtvama, roditeljima i profesionalcima koji rade sa decom, sa posebnim osvrtom na visoko-tehnološki kriminal i zaštitu dece i maloletnika. Trening treba da pokrije i teme osnaživanja radnika helpline servisa za efikasnije reagovanje na slučajeve prevencije i borbe protiv seksualne eksploatacije i nasilja nad decom putem interneta, pružanje adekvatnih saveta i redosleda koraka prilikom upućivanja na relevantne nadležne institucije. Trening bi trebalo da obuhvati i najbolje domaće i međunarodne prakse i modele kao i preporuke za buduće delovanje Nacionalnog Kontakt Centra Republike Srbije.

Više informacija o zaduženjima i samom treningu možete preuzeti OVDE.