Posao za menadžere i menadžerke projekta

Centar za prava deteta objavljuje oglas za dve pozicije menadžera/menadžerke projekta u Beogradu. Rok za prijavu je 6. decembar 2019. godine.

Centar za prava deteta je udruženje građana osnovano 1997. godine kao nestranačko, nepolitičko i neprofitno udruženje čija je oblast ostvarivanja ciljeva zaštita prava deteta.

Manadžer/ka projekta pruža stručnu, operativnu i administrativnu podršku u sprovođenju projektnih/programskih ciklusa i za svoj rad odgovara direktoru. On/a priprema, rukovodi i sprovodi niz stručnih i administrativnih zadataka kako bi se osigurao razvoj, sprovođenje, monitoring, evaluacija i izveštavanje u okviru projekta.

Opis poslaključne aktivnosti možete videti ovde.

Motivaciono pismo, CV i 2 preporuke (imena i kontakt detalji) možete poslati na mejl:  office@cpd.org.rs sa naznakom “Aplikacija – menadžer/ka projekta”.

Samo kvalifikovani kandidati sa ozbiljnim potencijalom za dalje razmatranje biti kontaktirani. Evaluacija kvalifikovanih kandidata može uključiti pisani test i intervju.