Poziv antikorupcijskim OCD i aktivistima

Beograd, 16.05.2023.

Institut za istraživanje korupcije Kareja poziva OCD i građanske aktiviste koji su aktivni u oblasti antikorupcije na konsultativni sastanak u Beogradu, u vezi sa izradom Nacrta nacionalne deklaracije za borbu protiv korupcije u Srbiji za period od 2023. – 2028. godine.

Sastanak će se održati u utorak 23. maja 2023. u Beogradu, u „Prostoru Miljenko Dereta“, ulica Dobračina br. 55. Tačno vreme biće saopšteno svakom učesniku pojedinačno. Organizator snosi troškove puta.

Zainteresovani mogu da se prijave na mejl nvo.kareja@gmail.com

Izvor: Kareja

Aktivnost se realizuje u okviru projekta „Treba nam Nacionalna strategija za stvarnu borbu protiv korupcije u Srbiji, a ne za fiktivnu“ – SMART BALKAN CIVILNO DRUŠTVO ZA POVEZAN ZAPADNI BALKAN, Finansijski podržano od strane Norveškog ministarstva spoljnih poslova.Novi Kalkulatori resurs centra

Saznaj više