Poziv Fonda za regionalno partnerstvo Holandije – MATRA 2023

 

Objavljeno: 16. novembra 2022. godine

Ambasada Kraljevine Holandije objavljuje poziv za podnošenje prijava MATRA 2023. Podržavajući projekte u oblastima demokratizacije i razvoja vladavine prava, Kraljevina Holandija nastavlja da ulaže u partnere za budućnost u Srbiji i Crnoj Gori i dalje jačajući bilateralne odnose između dveju zemalja.

Jačanje demokratskih procesa, vladavine prava, javnih institucija i civilnog društva dugo je u fokusu holandske spoljne politike. Jedan od najdugovječnijih programa u ovoj oblasti je Matra program za društvenu transformaciju, koji se odvija bez prekida od 1993. godine. Matra je počela kao program pomoći zemljama bivšeg istočnog bloka da postanu jaka, pluralistička društva. Program se sada fokusira na pomoć u jačanju organizacija civilnog društva, demokratije i vladavine prava u zemljama koje prethode EU, zemljama Istočnog partnerstva i zemljama arapskog regiona.

Informacije o pozivu možete pronaći u Vodiču kroz potencijalne izvore finansiranja, ili putem linka, OVDE.Novi Kalkulatori resurs centra

Saznaj više