Poziv medijima civilnog društva

Objavljeno: 3. maja 2023. godine

Nezavisno društvo novinara Vojvodine raspisuje poziv namenjen medijima civilnog društva koji ima za cilj jačanje njihovih digitalnih kompetencija i širenja znanja o mehanizmima pravne i institucionalne zaštite novinara u situacijama kada je ugrožena njihova bezbednost. Poziv se raspisuje u okviru projekta Resilient Community Media Rebuilding Citizen Trust – Cultivating knowledge, skills and environment for more secure community Mobile and Social Media Journalism“ koji sufinansira Delegacija Evropske unije u Srbiji.

Aktivnostima na projektu predviđene su regionalne obuke iz oblasti mobilnog novinarstva i novinarstva sa fokusom na društvene mreže, kao i iz oblasti prevencije i zaštite novinara, nakon kojih će uslediti šest meseci mentorskog rada sa medijima civilnog društva.

Na konkurs se možete prijaviti putem ovog linka do 12. maja 2023. godine.

Nakon prikupljenih prijava, Nezavisno društvo novinara Vojvodine izabraće 15 medija civilnog društva čiji će saradnici pohađati obuke narednih godinu dana.