Poziv: Mladi u saradnji Srbija – Bugarska

Otvoreni klub raspisuje poziv za srednje škole u sprovođenju i postizanju održivosti aktivnosti i rezultata u okviru projekta „Region participacije mladih“, finansiranog iz Interreg-IPA Programa prekogranične saradnje Bugarska- Srbija.

Uslovi, kriterijumi i napomene:

  • Poziv je otvoren za sve srednje škole sa teritorije 6 pograničnih upravnih okruga iz Srbije (Borski, Zaječarski, Nišavski, Pirotski, Pčinjski i Toplički);
  • Zainteresovane škole treba da popune aplikacioni formular (priložen uz ovaj poziv) i da iskažu svoju motivaciju za učešćem u projektu;
  • Glavni kriterijum pri selekciji škola biće motivisanost za učešće u projektu i postignuti rezultati rada učeničkog parlamenta;
  • Selektovane škole će biti u obavezi da potpišu sporazum o saradnji sa Otvorenim klubom (priložen uz ovaj poziv), u kome su detaljnijo opisane projektne aktivnosti u kojima učestvuje škola i njeni učenici, kao i prava i obaveze strana potpisnica sporazuma.

Način podnošenja prijave:

Popunjen aplikacioni formular (priložen uz ovaj javni poziv) treba poslati na e-mail adresu otvoreniklubnis@gmail.com. Rok za slanje aplikacionih formulara je 15. oktobar 2019. godine do 17:00 časova. Nepotpune prijave, kao i prijave dospele nakon naznačenog roka neće biti razmatrane.

Rezultati konkursa:

Ukupan broj selektovanih škola iz Srbije je 6, po jedna škola iz svakog gore navedenog upravnog okruga. Nakon isteka roka za prijavu, biće izvršena selekcija škola. Organizatori zadržavaju pravo da od škola zatraže dodatne informacije, ukoliko je to neophodno. Izabrane škole će biti kontaktirane od strane Otvorenog kluba, najkasnije do 17. oktobra 2019. godine.

Za sve dodatne informacije i pitanja u vezi sa projektom i selekcijom škola, možete se obratiti Jovani Čanji Aranđelović, koordinatoru projekta za Srbiju putem mejla jovana.ara@gmail.com ili broja telefona 063/8018918.

 

DOKUMENTA

Otvoreni klub – Prijavni obrazac

Otvoreni klub – SPORAZUM O SARADNJI – RYP