Poziv na seminare za umetnice, preduzetnice i radnice u kulturi

Objavljeno: 27. aprila 2022. godine

Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije (NKSS), zajedno sa partnerskim organizacijama iz Srbije među kojima je i FEMIX, poziva sve umetnice, kustoskinje, menadžerke u kulturi, preduzetnice koje rade u kulturnom sektoru i druge kulturne radnice iz sva tri sektora u oblasti kulture u Srbiji na besplatno usavršavanje i podizanje kapaciteta u okviru projekta ,,Rodna ravnopravnost rađa kulturnu raznolikost”.

Nakon završene prve faze projekta, istraživanja, koje je obuhvatalo rezultate ankete, intervjua i ekspertske fokus grupe, sa više stotina kulturnih radnica i preduzetnica iz različitih delova Srbije i različitih starosnih grupa, došlo se  do rezultata o uslovima života i rada zaposlenih i angažovanih u kulturnom sektoru u Srbiji, kao i o oblicima rodne diskriminacije koji dalje generišu rodne neravnopravnosti u kulturnom životu u našem društvu.

Rezultati su između ostalog pokazali da je preko 65% žena bilo izloženo diskriminaciji tokom školovanja, i ovaj trend se nastavlja tokom njihovog profesionalnog angažovanja (70%).

Svaka četvrta ispitanica je plaćena manje od muških kolega za isti posao, svaka treća je odložila roditeljstvo zbog profesionalnih obaveza i rada u kulturi, dok je svaka peta ispitanica morala da prekine porodiljsko bolovanje zbog profesionalnih obaveza. Na osnovu ovih rezultata, formiran je edukativni program, kako bi se doprinelo povećanom učešću žena i njihovoj pravednijoj zastupljenosti u kulturnom polju i posledično celom našem društvu.

Kroz četiri onlajn seminara, žele se unaprediti umetničke i poslovne veštine žena, njihovo znanje, ali i vidljivost i mogućnosti za karijeru u kulturnom i kreativnom sektoru u Srbiji.

Seminari će se održavati subotom i obuhvataće sledeće teme:

  • 14. maj – Radna prava, samoorganizovanje i dobre prakse liderstva: Kako prepoznati kršenje prava i koji su mogući scenariji? (celodnevni seminar)
  • 21. i 28. maj – Self-care kulturnih radnica: Kako se odupreti stresu, upravljati svojim vremenom i postaviti granice? (rad u manjim timovima u dva dana po 4 časa)
  • 4. jun – Fundraising u kulturi i kako se odnositi prema novcu (celodnevni seminar)
  • 11. jun – PR i marketing u umetnosti i kulturi, sa fokusom na digitalni marketing (celodnevni seminar)

Učešće na seminaru je besplatno, broj učesnica je ograničen. Moguće je prijaviti se na više seminara.

Žene iz različitih kulturnih oblasti, muzike, vizuelne umetnosti, književnosti, ulične i izvođačkih umetnosti različitih starosnih grupa su dobrodošle da se prijave OVDE.

Rok za prijavu je 7. maj 2022. do 16 časova. 

Izvor: FEMIX