Poziv organizacijama za učešće u izradi planskog dokumenta u oblasti trgovine ljudima

 

Beograd, 14. jul 2023. godine

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova upućuje Javni poziv organizacijama civilnog društva za podnošenje kandidature za učešće u procesu izrade novog planskog dokumenta u oblasti trgovine ljudima.

Cilj ovog javnog poziva je da se kroz javan i transparentan proces izvrši izbor do 5 (pet) organizacija civilnog društva čiji će predstavnici uzeti učešće u procesu izrade novog planskog dokumenta u oblasti trgovine ljudima.

Rok za podnošenje prijava traje od 13. jula do 21. jula 2023. godine.

Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog nisu u mogućnosti da izabranim predstavnicima organizacija civilnog društva obezbede naknadu za rad niti da snose troškove njihovog dolaska i odlaska sa sastanaka.