Poziv organizatorima kampova u Srbiji

Objavljeno: 8. februara 2024. godine

Mladi istraživači Srbije pozivaju da budete deo mreže koja svake godine širom sveta organizuje preko 2000 međunarodnih volonterskih kampova. Prethodne godine, na kampove u inostranstvu poslali su preko 200 volontera iz Srbije, a želja im je da bar toliko volontera iz inostranstva poseti naše kampove ove godine.

Organizujte volonterski kamp i okupite volontere iz celog sveta oko specifičnog problema ili potrebe. Organizovanjem kampa doprinosite razvoju i obrazovanju mladih, širite svest o dobrim praksama, predstavljate svoj kraj i zemlju gostima sa kojima se onda učvršćuje veza, pomažete lokalnom stanovništvu da doživi svet bez da ode iz svog mesta.

Kamp je volonterska aktivnost koja okuplja grupu ljudi iz celog sveta oko specifičnog zadatka u određenoj sredini. Volonterskim radom doprinosimo opštem dobru lokalne zajednice i povezujemo je sa svetom.

Volonterski kamp je alat za pokretanje zajednice. Neko će donirati svoje vreme i veštine da bi učestvovao i pomogao u realizaciji kampa, dok lokalni privrednici mogu donirati sredstva, materijal, hranu i alat za kamp.

Volonteri koji dolaze na međunarodne kampove doniraju svoje vreme i veštine kako bi unapredili život zajednice, ili rešili neki konkretan problem. Boravkom na kampu, učesnici imaju priliku da upoznaju lokalnu kulturu i stanovništvo, koje se takođe angažuje oko zajedničkog cilja. Volonteri ne odmenjuju radnike, već su tu da  pomognu u rešavanju problema. Od volontera se, osim ako drugačije nije naglašeno, ne očekuje da imaju neke prethodne veštine i znanja, već da na kamp dođu otvorenog uma i spremni da pomognu učeći o temi samog kampa.

Od organizatora kampa se očekuje da:

  • obezbedi odgovarajući plan rada kao i plan njegovog izvođenja,
  • organizuje smeštaj (uključujući upotrebu kuhinje i kupatila) i ishranu volontera, obezbedi materijal i oruđe za rad, te prevoz do mesta rada, ukoliko je to potrebno;
  • obezbedi odgovarajuću obuku i pripreme, kako bi volonteri na najbolji način ispunili dogovorene zadatke;
  • obezbedi uslove za punu zdravstvenu i materijalnu bezbednost učesnika, kako na radnom mestu, tako i u slobodno vreme, pri čemu se pod materijalnom bezbednošću podrazumeva da obezbedi prostoriju pod ključem gde volonteri mogu da ostave vredne stvari, a pod zdravstvenom odgovarajuće uslove smeštaja i ishrane i bezbednost na radu uz adekvatnu zaštitu, organizuje ekskurziju za učesnike volonterskog kampa;
  • vodi se principima ekološke održivosti, preporučenim od strane MIS;
  • pri promociji kampa jasno naglasi partnerstvo sa MIS-om i donatorima;
  • učestvuje u evaluaciji kampa sa MIS-om, po završetku kampa.

 

Rok za slanje prijava je najkasnije do 13. februara, do 12 časova.

Ukoliko ste uočili problem ili potrebu u vašoj lokalnoj zajednici i smatrate da je organizovanje volonterskog kampa baš pravi način da taj problem ili potrebu rešite, onda je ovo poziv za vas. Više informacija o pozivu i načinima prijavljivanja pronaći ćete na sajtu Mladih istraživača, OVDE.