Poziv umetnicima za kreiranje kolaborativnih umetničkih dela

Objavljeno: 4. oktobar 2023. godine

Inicijativa mladih za ljudska prava, Građanske inicijative, Integra NGO i Human Rights Education Youth Network (HREYN) pozivaju mlade umetnike/ce sa Kosova i iz Srbije da se prijave za učešće u kreiranju kolaborativnih umetničkih dela čime bi doprineli prekograničnoj saradnji i kulturnoj razmeni dva društva. Program okuplja 18 mladih umetnika/ca (9 iz Srbije i 9 sa Kosova) koji su zainteresovani za odnose Kosova i Srbije i koji su željni saradnje i kritičkog posmatranja savremenog konteksta.

Tema za kolektivni i kolaborativni komad je mir i pomirenje i očuvanje i slavljenje zajedničkog kulturnog nasleđa dva društva. Pitanje na koje treba odgovoriti krajnjim produktom je „Šta smo nasledili?”. Umetnici/ce će sami odabrati formu i imaće slobodu da definišu pristup i konkretnu temu u ovom okviru.

Saradnja učesnika/ca će biti omogućena na petodnevnom sastanku u Beogradu, koji će se održati od 11. do 15. oktobra. Izabrani/e umetnici/ce će imati priliku da diskutuju i definišu svoje ideje uz podršku iskusnih mentora i mentorki.

Kao organizacije koje u svom fokusu imaju mlade, želimo da pružimo mogućnost mladim umetnicima/cama da podele svoje poglede na napredak kada ja u pitanju odnos Srbije i Kosova i način na koji vide budućnost komšijskih naroda čija skorašnja istorija i trenutna politička situacija otežavaju mogučnost mladih da žive, rade i koegzistiraju zajedno.

Mladim umetnicima/cama sa Kosova i iz Srbije će se pridružiti dvoje kolega iz Italije i Gruzije kako bi sa učesnicima/cama diskutovali o svojim pogledima na odnose između Kosova i Srbije i kako bi razmišljali o svojim perspektivama kao svoji vršnjaci koji rade na realizaciji svojih ideja.

Finalni produkti će biti predstavljeni javnosti u Beogradu u Endžio Habu, prostoru u centru grada, novembra 2023.

Od učesnika/ca je očekivano da budu prisutni svih pet dana sastanka u Beogradu i da aktivno učestvuju u procesu razvoja ideja i stvaranja finalnih produkata. Takođe, učesnici/ce bi trebalo da učestvuju u konsultativnim online sesijama nakon sastanka ukoliko je moguće. Radni jezik programa je engleski.

Putni troškovi, hrana i smeštaj tokom sastanka u Beogradu će biti u potpunosti pokriveni od strane organizatora. Organizatori će takođe obezbediti budžet za produkciju kolaborativnih produkata.

Vremenska linija:

  1. Rok za podnošenje prijava – 2. oktobar
  2. Finalna selekcija kandidata – 4. oktobar
  3. Petodnevni sastanak u Beogradu – 11 – 15. oktobar
  4. Predstavljanje kolaborativnih produkata – 15. novembar

 

Da biste se prijavili za učešće neophodno je da pošaljete imejl na: konkurs@yihr.org koji će sadžati sledeće:

  • Ime i prezime
  • Prebivalište
  • Godine
  • Obrazovanje (trenutno ili najviše stečeno obrazovanje)

 

Uz ovo, takođe pošaljite i sledeće:

  • Portfolio ili primere prethodnih radova, povezanih sa temom ukoliko je moguće (do pet radova)
  • Kratak video zapis na engleskom jeziku (1 minut) gde ćete nam reći više o sebi i zašto želite da učestvujete u programu (wetransfer link)

 

Kao naziv email-a staviti IME_PREZIME_Application

Kontatkt osoba je Maja Žilić, imejl: maja.zilic@yihr.org

Izvor: YIHR