Poziv za dodelu donacija za javno zagovaranje i učešće građana

 

Objavljeno: 2. novembra 2023. godine

Beogradska otvorena škola raspisuje Poziv za dodelu donacija za javno zagovaranje i učešće građana, koji je namenjen organizacijama civilnog društva koje su registrovane kao udruženja, fondacije ili zadužbine, u skladu sa važećim Zakonom o udruženjima ili Zakonom o zadužbinama i fondacijama. OCD mogu predlagati projekte samostalno (kao nosilac projekta) ili u partnerstvu (bilo kao nosilac projekta ili kao partner na projektu).

OCD mogu dobiti podršku za realizaciju aktivnosti kojima se osnažuje uloga civilnog društva kroz proces javnog zagovaranja, čime se doprinosi jačanju demokratskog društva i osnažuju kapaciteti organizacija civilnog društva, koje u realizaciji svojih aktivnosti aktivno uključuju građane.

Neophodno je da predložene aktivnosti budu usmerene na uključivanje građana i drugih zainteresovanih strana u proces unapređenja javnih politika i propisa, ili poboljšavanje praksi u kreiranju i spovođenju javnih politika i načina komunikacije javnih vlasti sa građanima, a u skladu sa vrednostima i ciljevima u procesu pristupanja Srbije EU.

Organizacije civilnog društva mogu da konkurišu za finansijsku podršku u vrednosti od 3.000 do 40.000 evra. Projekat može trajati najmanje šest, a najviše deset meseci (u zavisnosti od iznosa donacije za koju se konkuriše).

Prijava predloga projekata za donacije za javno zagovaranje i učešće građana se realizuje isključivo elektronskim putem preko onlajn formulara  uz dostavljanje  dokumentacije koju možete preuzeti na sajtu.

Izvor: BOŠ