Poziv za dostavljanje ponuda za zdravstvene usluge

Objavljeno: 9. februara 2024. godine

Međunarodna mreža pomoći I.A.N. (International Aid Network) sprovodi projekte:

  • Psihosocijalna podrška svedocima/svedokinjama u procesima za ratne zločine, u saradnji sa UNDP-om, u periodu od 01.01.2024 – 31.12.2025. Rad sa svedocima i svedokinjama u procesima za ratne zločine u BIH i Srbiji i članovima njihovih porodica, članovima udruženja žrtava rata.
  • Early identification and proper assistance to torture victims among refugees from Middle East and North Africa, u saradnji sa UNVFVT-om, u periodu od 01.01.2024 – 31.12.2024. Rad sa žrtvama torture među izbeglicama sa Bliskog Istoka i Afrike.
  • Support to Access to Rights, Inclusion and Integration of Refugees and Asylum Seekers in Serbia, u saradnji sa CKPR-om u periodu od 01.01.2024 – 31.12.2024. Rad sa tražiocima azila, licima koja su dobila azil, osobama sa privremenom i supsidijarnom zaštitom i licima sa izbegličkim statusom;
  • UAT Rehabilitation Grant – G2401 u saradnji sa IRCT-om u periodu 01.02.2024 – 31.01.2025. Rad sa žrtvama torture.

 

Za potrebe projekata potrebno je angažovati zdravstvenu ustanovu za pružanje psihijatrijskih usluga korisnicima usluga Udruženja.

Uslovi poziva su definisani u okviru Zahteva za dostavljanje ponuda i tehničkim specifikacijama. Kompletnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Popunjenu dokumentaciju dostaviti najkasnije do 21.02.2024 u 17 časova putem:

  • mejla – na mejl adresu: nabavka@ian.org.r
  • poštom ili lično na adresu: Međunarodna mreža pomoći I.A.N. International Aid Network, Dr Aleksandra Kostića 8/2, 11000 Beograd.

 

Dodatne informacije možete dobiti putem telefona 063 389 729 ili slanjem mejla na adresu nabavka@ian.org.rs

Izvor: IANNovi Kalkulatori resurs centra

Saznaj više