Poziv za dva facilitatora/ke nacionalne konferencije

U okviru projekta “NAŠA ZAJEDNICA, NAŠA BUDUĆNOST – Veća saradnja i zapošljavanje mladih“ koji realizuje Beogradski centar za ljudska prava u saradnji sa Nacionalnom asocijacijom praktičara/ki omladinskog rada – NAPOR, Krovnom organizacijom mladih Srbije – KOMS i Udruženjem građana „Empirija“ raspisan je poziv za dva (2) facilitatora/ke nacionalne konferencije „Lokalna saradnja kao odgovor za bolju budućnost mladih koji nisu u obrazovnom sistemu, zaposleni ili na obuci.

Konferencija će se održati 17. oktobar 2019. godine sa početkom u 12.00 časova u Hotelu Šeraton u Novom Sadu i okupiće više od sto predstavnika/ca različitih institucija i organizacija, jer verujemo da samo zajednički pristup i saradnja među partnerima sa različitim nadležnostima može dovesti do dugoročnog i održivog rešenja. Multisektorski pristup mladima iz NEET situacije može obezbediti pristup različitim uslugama dostupnim u zajednici. S obzirom na to, vizija koja nas vodi jeste da je naša lokalna zajednica naš resurs za bolju budućnost.

Poziv sa više informacija o konkursu nalazi se OVDE. Molimo sve zainteresovne kandidate/kinje da svoj CV pošalju na mejl nemanja.obradovic@napor.net sa naznakom „Prijava za facilitetora/ku nacionalne konferencije“ najkasnije do 10. oktobra 2018. godine do 12.00 časova.

Nepotpune i zakasnele prijave se neće uzeti u razmatranje. Projektni tim će obavestiti odabrane kandidate najkasnije do 12. oktobra 2019. o svojoj odluci.

Za sve dodatne informacije budite slobodni da se obratite Nemanji Obradoviću na mejl nemanja.obradovic@napor.net, ili na broj 069/199-23-16 .

Ova akcija je deo globalnog projekta „Podrška Evropske unije aktivnom uključivanju mladih”, ukupne vrednosti 4,7 miliona evra, koji finansira Evropska unija i sufinansira Vlada Republike Srbije.