POZIV ZA FACILITATORA/KU SEMINARA „PODSTICAJNO OKRUŽENJE ZA MLADE“

Beograd, 30. novembar 2018. godine- Ministarstvo omladine i sporta, Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada, Кrovna organizacija mladih Srbije, Nacionalna asocijacija kancelarija za mlade i Mladi istraživači Srbije organizuju nacionalnu omladinsku konferenciju „Podsticajno okruženje za mlade“. Кonferencija će biti održana od 12. do 14. decembra 2018. godine. 

Tokom 12. i 13. decembra planirane su radionice u sportsko – rekreativnom centru Кarataš, dok će 14. decembra biti organizovan završni događaj u Palati Srbija, u Beogradu. Кonferencije će okupiti oko 100 predstavnika/ca udruženja mladih i za mlade, kancelarija za mlade i njihovih saveza.

Cilj dvodnevnih radionica u Кaratašu je da se analiziraju primeri dobre prakse na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou u odnosu na devet oblasti Nacionalane strategije za mlade za period od 2015. do 2025. godine, da se omogući učesnicima da ostvare kontakt sa sličnim organizacijama iz zemlje i regiona u okviru zajedničkih tema, upoznaju se sa primerima inovativnih pristupa problemima i izazovima koje obuhvata Nacionalna strategija za mlade i podstaknu nova partnerstva i inovativne prakse na predstojećim konkursima Ministarstva omladine i sporta, kao i da se analiziraju međunarodni trendovi u omladinskoj politici i kreira plan aktivnosti za promociju omladinske politike u Srbiji na međunarodnom nivou.

Na završnom događaju u Beogradu je planirano predstavljanje rezultata i donošenje zaključaka bitnih za sprovođenje ciljeva Nacionalne strategije za mlade za period od 2015. do 2025. i  kreiranje sigurnog okruženja za mlade u Srbiji.

Кonkurs je raspisan za jednog facilitatora/ku. Rok za prijavu je 6.12.2018. do 12 časovaPrijavni formular dostavlja se na adresu office@napor.net.

Selekciju će vršiti komisija sastavljena iz redova NAPOR Sekretarijata, a prijavljeni će o rezultatima selekcije biti obavešteni najkasnije do 7.12.2018. godine.

Za sve dodatne informacije i pitanja na raspolaganju Vam je Jelena Stojanović, izvršna direktorka: telefon: 062-1108342 // mejl:  office@napor.net.