Poziv za istraživača/icu za izradu Vodiča za proveru javnih politika – Youth Test

Objavljeno: 14. marta 2024. godine

Krovna organizacija mladih Srbije poziva zainteresovane istraživače/ice i eksperte/kinje da se prijave za angažman na projektu „Podmlađivanje javnih politika“, koji sprovodi KOMS, a koji se implementira uz podršku regionalnog projekta SMART Balkan – Civilno drustvo za povezan Zapadni Balkan kojeg implementira Centar za promociju civilnog drustva (CCD), Center for Research and Policy Making (CRPM) i Institute for Democracy and Mediation (IDM) a finansijski podržava Ministarstvo spoljnih poslova Kraljevine Norveške.

Projekat „Podmlađivanje javnih politika” ima za cilj jačanje participativne demokratske kulture i uticaja mladih na unapređenje politika koje na njih utiču.

„Youth Test“ je mehanizam koji se primenjuje u nekoliko država Evropske unije (kao što su Nemačka, Francuska i Austrija) u različitim modalitetima i koji obuhvataju različite starosne kategorije, u skladu sa različitim definisanjem kategorije mladih u državama. Cilj ovog mehanizma jeste da uključi mlade u kreiranje i usvajanje javnih politika koje će biti u skladu sa potrebama mladih. Kako bi ovaj mehanizam prilagodili zakonodavno-strateškom okviru Republike Srbije, kroz ovaj projekat i angažovanje žele da izrade metodologiju i priručnik za primenu mehanizma „Youth Test“. Inicijativa za usvajanje i funkcionisanje ovog mehanizma postoji i na evropskom nivou kroz zagovaračku inicijativu Evropskog foruma mladih. 

Važnost uključivanja mladih u kreiranje javnih politika na nacionalnom i lokalnom nivou prepoznato je i kroz Strategiju za mlade Vlade Republike Srbije do 2030. godine, kroz meru 3.5 Osnaživanje i sistemska podrška udruženjima i kancelarijama za mlade, u kreiranju, implementaciji i praćenju javnih politika kroz međusektorsku saradnju i dijalog svih relevantnih aktera. Standardizovanjem načina uključivanja mladih i konsultovanja sa mladima, obezbeđuje se redovni i smislen proces uticaja mladih na kreiranje i donošenje javnih politika.

Angažman na projektu obuhvata:

  • Realizaciju najmanje 10 konsultativnih sastanaka, od kojih će 5 biti realizovano uživo a 5 u onlajn formatu;
  • Izradu izveštaja sa zaključcima sastanka i preporukama učesnika/ca;
  • Izradu Vodiča za proveru javnih politika – Youth Test, primenjivog u Srbiji i u skladu sa potrebama mladih koji će obuhvatati i u okviru njega, izradu preporučenog modela Youth Test-a.

 

Rok za izvršavanje obaveza je 3 meseca od potpisivanja ugovora, a detalji vezano za iste, uključujući predviđen honorar, će biti dostavljeni uspešnom kandidatu/kinji.

Možete se prijaviti tako što ćete popuniti prijavni formular i poslati ga na adresu: konkurs@koms.rs najkasnije do utorka 04. aprila 2024. godine u 23.59 časova.

Kriterijumi za izbor saradnika/ce na projektu su: prethodno iskustvo u oblasti omladinske politike i donošenja javnih politika; poznavanje pravnog okvira i procesa donošenja, sprovođenja i vrednovanja javnih politika; poznavanje omladinske politike, procesa i aktera; motivacija za učešće i znanje engleskog jezika.

Sva pitanja u vezi sa projektom i konkursom možete uputiti koordinatorki programa KOMS-a, Aleksandri Mihajlović na: aleksandra.mihajlovic@koms.rs ili na telefon 060 0234 671 radnim danima od 9 do 17 časova.

Izvor: KOMS