Poziv za nastavnike i stručne saradnike srednjih škola

Objavljeno: 22. novembra 2023. godine

Udruženje Forum mladih sa invaliditetom poziva nastavnike i stručne saradnike srednjih škola na radionicu na temu karijernog vođenja i savetovanja mladih sa invaliditetom. Obuka je namenjena nastavnicima i stručnim radnicima karijernih timova u srednjim školama sa teritorije Grada Valjeva, Zrenjanina, Niša, Novog Sada, Subotice i Beograda, ali i drugom nastavnom i stručnom kadru koji želi da pruži najbolju moguću podršku mladima sa invaliditetom u sistemu obrazovanja.

Zašto je ova radionica važna?

Analize koje je udruženje sprovodilo pokazuju da mladi sa invaliditetom najčešće rade na poslovima koji su ispod njihovih kvalifikacija, neretko se dešava da poslodavci pogrešno percipiraju njihovu radnu sposobnost i daju im smanjen obim posla i manje zahtevne zadatke. Uz to, većina njih radi na privremenim poslovima, kratkoročno ili u okviru javnih radova i nekih projektnih akivnosti. Za mlade sa invaliditetom zaposlenost je ne samo jedan od ključnih mehanizama socijalnog uključivanja, kao i za mlade uopšte, već i jedno od najznačajnijih polja afirmacije ljudskih prava i socijalne pravde.

Prepoznavanje sopstvenih snaga i slabosti, prihvatanje invaliditeteta, samopouzdanje i rad na veštinama i talentima su od ključnog značaja za uspešno uključivanje mladih sa invaliditetom u svet rada, a time i ličnu sreću i zadovoljstvo. Na ovom putu, adekvatna podrška obrazovnog sistema je od ključnog značaja!

Teme radionice:

  • Vrste invaliditeta
  • Saveti za komunikaciju sa osobama sa različitim tipovima invaliditeta
  • Šta je to prilagođavanje radnog mesta i radnih zadataka?
  • Individualni pristup osobama sa invaliditetom

 

O datumima radionica informišite se na sajtu, OVDE.

Prijavni formular možete naći i OVDE.