Poziv za organizacije civilnog društva i neformalne grupe za Mentorsku podršku za javno zagovaranje u vezi javnih politika na lokalnom i nacionalnom nivou

zagovaranjeSvesni ste nekog problema sa kojim se u odnosima sa državom suočavaju vaši članovi, korisnici ili građani? Hteli bi nešto da uradite da se problem reši ali niste sigurni kako to da učinite?

Pokrenite inicijativu javnog zagovaranja i pozitivno utičite na javne politike ili potencijalno štetne prakse organa javne vlasti! Mi smo tu da vam pomognemo i pružimo vam neophodnu stručnu podršku. Mentorska podrška će podstaći i osnažiti inicijative organizacija civilnog društva i neformalne grupe na lokalnom nivou da zagovaraju politike koje su od značaja za njihovu zajednicu. Rezultat ove aktivnosti biće uticanje na politike i osnaživanje većeg broja OCD da se pozicioniraju kao partner vlasti i aktivni učesnici u kreiranju javnih politika.
Cilj poziva je da organizacije civilnog društva i neformalne grupe kandiduju svoje inicijative, komentare i predloge za izmenu, ili formulisanje javnih politike, nakon čega će sa saradnicima Resurs centra raditi na osmišljavanju, planiranju i sprovođenju kampanje javnog zastupanja. Izabrani predstavnici udruženja ili neformalnih grupa imaće priliku da utiču na javne politike.
Ukupno će biti podržano 45 inicijativa naredne dve godine.
Mentorsku podršku sprovođenju inicijativa pružiće eksperti/kinje i stručnjaci/kinje u oblasti javnog zagovaranja koji su kvalifikovani za temu za koju se organizacija/grupa prijavljuje.

Uslovi koje OCD/neformalna grupa treba da ispuni su:
1. Popuni formular u kome se definiše cilj inicijative javnog zagovaranja
2. Da neformalna grupa/OCD ima jasnu ideju koji akt/praksu/politiku želi da promeni u svojoj
sredini.
3. Spremnost da se posveti radu u periodu od više meseci (u zavisnosti od trajanja plana javnog
zagovaranja)
4. Redovno komunicira sa mentorom Resurs centra o aktivnostima koje se sprovode u cilju
implementacije inicijative

Resurs centar će obezbediti:
1. Mentora/eksperta u oblasti u kojoj se zagovaranje sprovodi
2. Plan mentorske podrške sa ciljevima i rezultatima zagovaranja
3. Refundaciju putnih troškova za sastanke sa mentorom
4. Pokrivanje sitnih troškova nastalih tokom sprovođenja kampanje/inicijative (štampani materiali i sl.)
Resurs centar nije u mogućnosti da obezbedi:
1. Finansijska sredstva za sprovođenje kampanje (plate, kancelarijske troškove…)

Ukoliko imate neko pitanje ili nedoumicu možete nas kontaktirati na: resurscentar@parlament.org.rs
Poziv će biti otvoren sve do popune predviđenih kapaciteta trenera i eksperata. Nakon evaluacije prijave kandidati će biće kontaktirani i informisani o statusu prijave. Resurs centar za organizacije civilnog društva u Srbiji ima cilj da ojača kapacitete udruženja i neformalnih grupa za rad i sprovođenje javnih politika. Resurs centar čini konzorcijum organizacija: Građanske inicijative, BUM, FORCA, Narodni parlament, Trag fondacija, Catalyst Balkans, Srbija u pokretu i Centar za socijalne politike, koji imaju zajednički cilj podizanja kapaciteta organizacija civilnog društva. Ukoliko želite da saznate više o radu Resurs centa, kao i uslugama koje RC nudi posetite sajt: resurscentar.orgFinansijski alati Resurs centra

Saznaj više