Poziv za organizacije civilnog društva – jačanje kapaciteta za praćenje postupaka javnih nabavki

Objavljeno: 27. decembra 2022. godine

USAID-ov Projekat za unapređenje javnih nabavki objavio je poziv za dodelu granta za organizacije civilnog društva. Cilj im je zajednički rad na jačanju kapaciteta organizacija civilnog društva, kako na lokalnom, tako i na nacionalnom nivou, u oblastima koje su ključne za efektivan nadzor nad postupcima javnih nabavki i trošenjem budžetskih sredstava.

Aktivnosti će uključivati organizaciju obuka i uspostavljanje mentorskih odnosa među partnerima a na teme poput praćenja postupaka javnih nabavki kroz ceo ciklus, od planiranja do realizacije ugovora, predstavljanje metoda i alata za utvrđivanje nepravilnosti u postupcima javnih nabavki, ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja, te komunikaciju o eventualnim uočenim nepravilnostima sa institucijama, lokalnim samoupravama, medijima i građanima.

Rok za postavljanje pitanja u vezi propozicija konkursa je 15. januar 2023. godine. Pitanja se postavljaju putem mejla na k.ristic@boljenabavke.com. Kako bi približili uslove konkursa i način prijave svim zaintersovanim organizacijama, 16. januara 2023. u 15 časova održaće sastanak putem ZOOM-a, OVDE.

Rok za podnošenje prijava je 10. februar 2023. godine.

Prijavljivanje se vrši putem portala za grantove na adresi: https://dgrants.fluxx.io/apply/IPP gde se mogu naći i detaljna uputstva za zainteresovane. Prijave se podnose na engleskom jeziku. Više informacija o Projektu na  Fejsbuk tranici, OVDE.