Poziv za organizacije civilnog društva: Monitoring sudske prakse u slučajevima femicida i rodno zasnovanog nasilja prema ženama

Objavljeno: 6. februara 2023. godine

AIRE centar, u saradnji sa organizacijom FemPlatz, poziva organizacije civilnog društva kojima je unapređenje položaja žena, ostvarivanje ženskih prava i borba protiv rodno zasnovanog nasilja u fokusu rada sa područja Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Severna Makedonija i Srbija) da podnesu aplikacije za dodelu grantova za provođenje monitoringa sudske prakse u slučajevima femicida i rodno zasnovanog nasilja.

Za više informacija o projektu i podnošenju prijave, posetite zvaničnu stranicu, OVDE.

Prijave je potrebno poslati na imejl adresu: info@airewb.org najkasnije do 25. februara 2023. godine.