Poziv za podnošenje predloga projekata za nacionalne grantove za poboljšanje pristupa socijalnim i ekonomskim pravima ranjivih grupa stranaca u Republici Srbiji

Objavljeno: 20. decembra 2023. godine

Beogradski centar za ljudska prava i Grupa 484 pozivaju prijave na poziv za podnošenje predloga projekata za dodelu nacionalnih grantova za poboljšanje pristupa socijalnim i ekonomskim pravima ranjivih grupa stranaca u Republici Srbiji u okviru projekta Uključivanje u društvene tokove stranaca na Zapadnom Balkanu – pristup socijalnim i ekonomskim pravima/Inclusion of FOreigners in WB – accesS To social and Economic Rights (FOSTER). Projekat se sprovodi sredstvima Evropske unije.

Na konkurs mogu da se prijave sve (neprofitne) organizacije civilnog društva najkasnije do 20. januara 2024. godine. 

Za bliže uslove i pravila podnošenja predloga, pogledate dokument 2. Smernice za prijavu za konkurs.

Biće organizovana onlajn informativna sesija 27. decembra 2023. godine od 13 časova. 

Svi zainteresovani mogu da se prijave za učešće u informativnoj sesiji najkasnije 26. decembra 2023. godine na https://forms.gle/LJW9wqrq3i1qegjq8

Predlozi projekata, prijave za informativnu sesiju, kao i sva pitanja i zahteve za pojašnjenjem treba poslati na imejl adrese:

katarina@bgcentar.org.rs i

gordana.grujicic@grupa484.org.rs

 

DOKUMENTI:

  1. Poziv za podnosenje projekata
  2.  Smernice za prijavu za konkurs
  3. Annex A – Application Form __SRP
  4. Aneks B_Budget template_SRP

 

Izvor: BCHR