Poziv za podnošenje projektnih ideja II ciklus – Dijalog promena

Objavljeno: 29. aprila 2022. godine

Prijavite se za učešće u Programu podrške projektima organizacija civilnog društva usmerenim na dijalog, rešavanje problema i pozitivne promene u javnim politikama “Dijalog promena” koji sprovodi Beogradska otvorena škola u okviru projekta “Dijalog promena: Podrška reformama kroz saradnju organizacija civilnog društva i javnih vlasti”.

Projekat je usmeren na pružanje doprinosa reformama u Srbiji kroz dijalog zainteresovanih strana, sa posebnim fokusom na dijalog organizacija civilnog društva (OCD) i javnih vlasti. Ciljevi Projekta su usmereni na pružanje podrške dijalogu o javnim politikama zasnovanom na podacima i saradnji OCD i javnih vlasti kao i jačanje kapaciteta OCD za osmišljavanje, sprovođenje, praćenje i evaluaciju javnih politika. Kroz implementaciju projekta, radiće se i na upoznavanju šire javnosti o potrebi i rezultatima dijaloga OCD i javnih vlasti u procesu donošenja odluka i rešavanja problema u zajednici.

Više o projektu, OVDE.

Proces prijavljivanja se sastoji iz dve faze.

U prvoj fazi selekcije za učešće u Programu od organizacija se očekuje da u formi kratkog koncepta, odnosno projektne ideje jasno opišu problem koji žele da reše, da opišu koje rezultate žele da postignu, da predlože aktivnosti kojima smatraju da se problem može rešiti, kao i da identifikuju sve one aktere koji im u tom poslu mogu pomoći.

U drugoj fazi selekcije  će biti odabrano 30 organizacija koje će svoje projektne ideje razraditi u predloge projekata, uz mentorsku podršku BOŠ tima.

Za 30 odabranih organizacija će biti organizovan predselekcioni trening tokom kojeg će od BOŠ tima dobiti mentorsku podršku i smernice za dalji razvoj projektnih ideja do nivoa razrađenih predloga projekata. U skladu sa preporukama nadležnih organa, i u cilju poštovanja mera prevencije i zaštite od korona virusa, moguće je da će predselekcioni trening će biti organizovan preko interneta. O načinu učešća na predselekcionom treningu odabrane organizacije će biti blagovremeno informisane.

Prijave za učešće na Programu se vrše isključivo elektronskim putem onlajn platforme kojoj možete pristupiti OVDE

Opširnije informacije o Programu podrške projektima organizacija civilnog društva usmerenim na dijalog, rešavanje problema i pozitivne promene u javnim politikama “Dijalog promena” kao i svim uslovima za učešće u Programu pogledajte u Smernicama za prijavljivanje, koje možete naći OVDE.

Tim Beogradske otvorene škole će pružiti sve dodatne informacije o Programu podrške projektima organizacija civilnog društva usmerenim na dijalog, rešavanje problema i pozitivne promene u javnim politikama “Dijalog promena” na informativnom sastanku na ZOOM platformi 11. maja u 12 časova.

Da biste učestvovali na sastanku, potrebno je da imate instaliranu ZOOM aplikaciju i registrovan nalog, kao i da se prijavite putem linka, OVDE.

Tokom trajanja otvorenog poziva zainteresovane organizacije se mogu obratiti timu Beogradske otvorene škole putem imejla: dijalogpromena@bos.rs

Tim Beogradske otvorene škole će davati odgovore na pojedinačna pitanja isključivo putem elektronske pošte, a ista će biti javno dostupna na zvaničnom sajtu projekta, u sekciji pitanja i odgovori.

Rok za podnošenje projektnih ideja je 20.05.2022. godine, do 15 časova.

Izvor: BOŠ