Poziv za prijave na Studije feminizma

Objavljeno: 22. februara 2024. godine

Centar za ženske studije upisuje novu generaciju Studija feminizma. Program će se odvijati hibridno, uživo i onlajn.

Program Studija feminizma (SF) je dvosemestralni obrazovni program u trajanju od aprila do novembra 2024. godine. U prvom semestru SF daju osnovne uvide u feminističku istoriju i teoriju, kao i u feministički aktivizam danas. Bavićemo se istorijom feminističkih borbi kod nas i u Evropi, strukturnom rodnom nejednakošću i kako je prevazići, reproduktivnim radom u neoliberalnom sistemu, radikalnim kvirom i drugim srodnim temama. Pored osnovnog kursa, u prolećnom semestru u saradnji sa BeFemom organizuje se i dodatni kurs posvećen feminizmu i medijima.

U drugom semestru akcenat je stavljen na mnoštvenost ovdašnjih feminizama i savezništava sa srodnim progresivnim pokretima. Polaznice i polaznici će imati priliku da se upoznaju sa regionalnim feminističkim pokretom, sa romskim feminizmom, feminističkim odgovorima na krize stanovanja, zdravlja i inflacije, sa međunarodnim feminističkim borbama. Dodatni kurs u ovom semestru biće regionalnog tipa, posvećen jugoslovenskom antifašističkom feminističkom nasleđu i savremenim tendencijama u borbi protiv istorijskog revizionizma.

Program SF-a će se odvijati uživo u Beogradu, i preko striming platforme. Studije feminizma su otvorene svima koje i koji mogu da prate predavanja i učestvuju u diskusijama na našem (BHSC) jeziku, bez obzira na mesto prebivališta.

Učešće u programu je besplatno. Polaznice/ci koje/i uspešno završe program će dobiti sertifikat.

Ukoliko želite da učestvujete u Feminističkim studijama preuzmite prijavu za upis, i popunjenu je prosledite na mejl info.zenskestudije@gmail.com najkasnije do 20. marta 2024. godine.

Izvor i fotografija: CZS