Poziv za prijavu višejezičnih projekata u okviru Regionalne mreže za kulturnu raznolikost 2022/23

Objavljeno: 6. oktobra 2022. godine

Regionalna mreža za kulturnu raznolikost – READ je regionalni projekat koji podržava EU. Cilj ovog projekta je da akterima civilnog društva omogući da neguju demokratske vrednosti i aktivno doprinose interkulturnoj toleranciji, s posebnim fokusom na organizacije namenjene mladima.
Projekat READ implementira Gete Institut u Skoplju, zajedno sa sledećim partnerskim organizacijama: Udruženje KROKODIL (Srbija), Center for Balkan Cooperation – Loja (Severna Makedonija), Instituti i Librit dhe i Promocionit (Albanija), Kalem Culture Association (Turska) i Qendra Multimedia (Kosovo).

Projekat je započet prvog septembra 2020. godine i trajaće do 31. avgusta 2024. godine. Ukupna visina donacija za tri otvorena poziva tokom tri godine iznosi 91.000 evra. Za treći u nizu otvoreni poziv dostupan budžet iznosi 55.000 evra. 22 granta će biti dodeljena organizacijama civilnog društva iz Albanije, Kosova, Severne Makedonije, Srbije i Turske za implementaciju višejezičnih projekata.
Otvoreni poziv 3 „Podrška višejezičnim projektima u pet zemalja” za cilj ima podršku regionalnom širenju i promociji književnih dela iz ciljnih zemalja. Očekivani rezultat podržanih projekata su prevodi kao i predstavljanje i promocija regionalnih književnosti. Ovaj vid podrške će značajno doprineti međuregionalnim prevodima autora koji dolaze iz ciljnih zemalja. Maksimalna visina pojedinačnih donacija za ovaj poziv iznosi 2.500 evra.

Donacija bi trebalo da pokrije troškove prevoda, dizajna i štampe, promocije i sl. Odabrano delo treba da bude prevedeno u jednoj od ciljnih zemalja projekta koja nije zemlja autora čije se delo prevodi.

Rok za prijavu je 31. oktobar 2022. godine, do kraja dana. Više informacija o uslovima i načinu prijave, OVDE.

Izvor: KROKODILNovi Kalkulatori resurs centra

Saznaj više