Poziv za prijavu za Mobilizacijski fond

Beograd, 30.08.2023.

Trag fondacija i CRTA, uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), pozivaju vas da se prijavite na konkurs za program Mobilizacijski fond.

Kroz ovaj poziv za fond, koji će biti stalno otvoren, podržavaju aktivne građane i građanke u njihovoj borbi da unaprede funkcionisanje i kvalitet života u svojim lokalnim zajednicama, kao i da iniciraju rešavanje konkretnih problema koji su rezultat neresponzivnosti republičkih i lokalnih organa vlasti, nefunkcionisanja institucija, nezakonitosti, promocije partikularnih privatnih interesa, korupcije, klijentelizma.

Podržavaju inicijative koje odgovaraju na potrebe lokalnih zajednica i doprinose njihovom razvoju, kao i rešavanju konkretnih problema u nekoj od navedenih oblasti: razvoj lokalne zajednice, ljudska prava, antidiskriminacija, ženska prava i osnaživanje žena, osnaživanje mladih, inkluzija, solidarna ekonomija, zaštita životne sredine, socio-ekonomski razvoj, vladavina prava, odgovornost javnih institucija, borba protiv korupcije, urbanizam i javni prostori i svim drugim u kojima aktivisti prepoznaju izazove.

Predlozi projekata treba da budu fokusirani na korišćenje javnih resursa u skladu sa opštim interesom lokalne zajednice, informisanje građana i građanki o pitanjima koja ih se tiču, zaštitu javnog interesa, zahtevanje odgovornosti institucija, transparentnije donošenje odluka i dosledno sprovođenje propisa koji su jednaki za sve.

Ko može da se prijavi?

Podrška je namenjena svima koji jasno definišu konkretan problem, imaju ideju šta je potrebno preduzeti, odgovorni su i istrajni, dok u svemu drugom mogu da računaju na našu podršku.

Prijave su otvorene za neformalne grupe i udruženja građana registrovana na teritoriji Republike Srbije, čija je primarna teritorija delovanja zajednica u kojoj su registrovane.

Neformalne grupe koje imaju najmanje tri člana/članice mogu se prijaviti u saradnji sa registrovanom organizacijom koja bi im pružala podršku u finansijskom i administrativnom vođenju projekta, dok bi oni bili zaduženi za sprovođenje programskih aktivnosti.

Poziv za podršku je otvoren tokom cele godine, a projekte odobrava Selekcioni odbor na kraju svakog meseca birajući među podnetim predlozima one koji ispunjavaju kriterijume iz poziva.

Izvor: CRTA