Poziv za program Zaštita privatnosti u medijima – pravni i etički standardi

Objavljeno: 14. novembra 2023. godine

BIRN, Partneri Srbija i SHARE fondacija pokrenuli su projekat Cena privatnosti, u okviru kog se organizuje program obuke za novinare, civilni sektor i javne institucije, sa idejom da se razmene iskustva i unaprede znanja svih zainteresovanih strana o važnosti i standardima zaštite privatnosti.

Program će pružiti:

  • znanja o pravnim i etičkim standardima zaštite privatnosti u medijskom prostoru, kao što su pravni okvir u oblasti zaštite podataka o ličnosti (Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, Zakon o javnom informisanju i medijima), novinarski etički standardi u oblasti zaštite privatnosti i izveštavanja o osetljivim društvenim grupama, mehanizmi zaštite prava na privatnost, itd. Obuka je prilagođena različitim ciljnim grupama koje su uključene u proces informisanja javnosti.
  • jačanje međusektorske komunikacije i saradnje posebno kada je reč o zaštiti prava na privatnost pripadnika/ca osetljivih društvenih grupa (kao što su deca, žene, žrtve nasilja, pripadnici/e LGBT+ populacije i slično).

Obuka će pokriti teorijske i praktične aspekte zaštite privatnosti i sastojaće se iz dva dela. Rok za prijavu je 30. novembar.

Više informacija  o načinu prijave pogledajte OVDE.