Poziv za trening “Karijerno vođenje i savetovanje: Standardima do zapošljavanja mladih”

Beograd, 03.08.2022.

Beogradska otvorena škola i Nacionalna asocijacija Kancelarija za mlade Vas pozivaju da uzmete učešće u trodnevnom treningu namenjenom predstavnicima školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje, kancelarija za mlade, kao i organizacija civilnog društva koji se bave pitanjima zapošljavanja mladih.

Trening je namenjen pojedincima koji se bave podrškom karijernog razvoja mladih, žele da počnu sa realizacijom aktivnosti karijernog vođenja i savetovanja, i žele da prošire svoju mrežu partnera na lokalnom nivou, uključujući: predstavnike Kancelarija za mlade (KZM) koji žele da unaprede portfolio usluga unutar KZM, predstavnike organizacija civilnog društva (OCD) koji sprovode programe za mlade i žele da u svoj program rada uvrste ili unaprede usluge KViS, i predstavnike školskih timova za KViS koji žele da unaprede svoje kompetencije i dalji rad, kako sa mladima tako i za stvaranje partnerstva sa OCD i KZM u aktivnostima KViS.

Trening će se održati iz dva dela, u ukupnom trajanju od 3 dana. Prvi deo će biti održan u online formatu 23.08, u trajanju od 3 sata. Drugi deo će se održati 25. i 26. avgusta, u Kaštel Ečkoj.  Preliminarnu agendu treninga možete preuzeti OVDE.  Rok za prijavu je 17. avgust do 17h.

Izvor: BOŠ