Poziv za trening „ Zaštita i sigurnost dece i mladih u omladinskom radu“

Beograd, 21. septembar 2018. godine –

Pozivamo Vas na obuku 20 predstavnika/ca NAPOR, KOMS organizacija članica i  kancelarija za mlade, za  REFERENTE ZA ZAŠTITU I SIGURNOST DECE/MLADIH

Kako prepoznajemo i reagujemo u slučaju zlostavljanja dece i mladih?

Kako kreiramo zdravo i sigurno okruženje u radu sa mladima?

Kako profesionalno štitimo mlade i sebe?

Kako kreiramo politike i čemu one služe?

Centar za omladinski rad i u 2018. godini, uz podršku Ministarstva omladine i sporta i IOGT-NTO u okviru projekta „Lažna sloboda V – životni stil bez alkohola“ nastavlja sa programom obuke za nosioce omladinskih aktivnosti.

U periodu 8 – 10. oktobra 2018. godine, u Ekološkom centru u Sremskim Karlovcima sprovodi se trening sa ciljem povećanja sigurnosti i zaštite dece i mladih u omladinskom radu kroz međusektorsku saradnju.

Programom je predviđeno da se kroz trening obuče referenti za zaštitu i sigurnost dece/mladih koji će unutar svojih udruženja/ kancelarija za mlade pokrenuti proces kreiranja politika zaštite i sigurnosti dece i mladih.

Ovakve politike obuhvataju sledeće aspekte: a) zdravo i sigurno okruženje u radu sa mladima; b) prepoznavanje i reagovanje u slučaju zlostavljanja dece i mladih.

Kriterijumi za odabir učesnika/ca:
• da su aktivni članovi/ce organizacije članice NAPOR, KOMS ili kancelarije za mlade koje ih nominuje;
• da imaju iskustvo direktnog rada sa mladima u trajanju od najmanje 1 godine;
• da poseduju visoku motivaciju za unapređenje bezbednosti i sistemske brige o mladima u lokalnoj zajednici.
Napomena:
Prednost će imati udruženja koja su u članstvu asocijacija NAPOR i KOMS i koja sprovode direktan omladinski rad.
Prednost će imati kancelarije za mlade koje su uključene u vođenje omladinskih klubova/centara.

Proces prijave kandidata/kandidatkinja:
Kandidat/kinja popunjava prijavni formular u kojem pruža dokaze o iskustvu u direktnom omladinskom radu i motivaciji za učešće u projektu. Prijava je overena potpisom i pečatom od strane ovlašćenog lica udruženja, odn. kancelarije za mlade čime se potvrđuje da je kandidat/kinja nominovana za učešće u programu.

Popunjen formular poslati najkasnije do 25. septembra 2018. godine do 17 časova na adresu marijana.rodic@czor.org sa naznakom „Prijava za trening“.

Formular za prijavu možete pronaći OVDE.

Slanjem prijave za trening kandidati/kinje se obavezuju na učešće u trodnevnom treningu, i na pokretanje izrade politike za zaštitu i bezbednost mladih unutar svog udruženja/ kancelarije za mlade.
Centar za omladinski rad uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta i IOGT-NTO muvemnt pokriva sve troškove treninga (smeštaj, hrana, putni troškovi, rad trenerkinja) za učesnike/ce koji/e su prisutni/e tokom cele obuke.
Kontakt i dodatne informacije
Ukoliko želite više informacija o treningu obratite se koordinatorki obuke Marijani Rodić na: telefon: 064/ 3249942

E-pošta: marijana.rodic@czor.org
Veb stranica: www.czor.org