Poziv za tribinu u organizaciji Viktimološkog društva Srbije

 

Objavljeno: 5. decembra 2023. godine

Viktimološko društvo Srbije – VDS poziva na tribinu ,,Da žrtve Postanu pobednice: informiši, osnaži, podrži! Novi Beograd uz vas!” 5. decembra 2023. godine od 17 do 19 časova na adresi Milutina Milankovića 34 (Mesna zajednica Gazela).

Tribina ima za cilj informisanje građana o nasilju, mogućnostima prevencije i zaštite, kao i adekvatnim vidovima pomoći i podrške na lokalu, posebno vezano za osetljive grupe kao što su stari, osobe sa invaliditetom i Romi. Posebno će se govoriti o fenomenu nasilja, mogućnostima prijave, načinima na koji institucije postupaju nakon prijavljenog nasilja, koje usluge i vidovi podrške postoje u zajednici za žrtve nasilja, sa kakvim poteškoćama se suočavaju žrtve kao i značaj i uloga čitave zajednice u prevenciji nasilja.

Tribini će prisustvovati predstavnici/e Gradskog centra za socijalni rad, odeljenje Novi Beograd; Ministarstva unutrašnjih poslova, Policijska stanica Novi Beograd; Centra za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom ,,Novi Beograd” kao i predstavnice Viktimološkog društva Srbije-VDS.