Poziv za učešće na treningu za trenere u oblasti participativnog snimanja videa.

Beograd, 4. septembar 2023. godine

Ukoliko ste zainteresovani da proširite svoje znanje o snimanju filmova putem pametnih telefona i naučite kako da integrišete metode participativnog videa u vaše buduće aktivnosti, iskoristite jedinstvenu priliku da unapredite svoje veštine snimanja participativnog videa i doprinesete poboljšanju sociokulturne participacije ljudi u pokretu i lokalnih populacija na Zapadnom Balkanu!

Regionalni projekat „Socijalna participacija ljudi u pokretu i lokalnog stanovništva u regionima domaćinima Zapadnog Balkana“, koji finansira nemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), a sprovodi Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) ima cilj da unapredi sociokulturnu participaciju kroz unapređenje individualnih veština ljudi u pokretu i lokalnog stanovništva i istovremeno unapredi i ojača društvenu interakciju između njih.

Kao deo ovog poduhvata, GIZ organizuje petodnevni Trening za trenere (ToT) o snimanju participativnih video sadržaja kako bi iskoristili moć vizuelnog pripovedanja i dali glas ljudima u pokretu i lokalnoj populaciji. Kroz praktične vežbe i teorijsku obuku, učesnici će steći vredno znanje o osnovnim tehnikama snimanja filma, veštinama montaže i intervjuisanja, kao i metodama produkcije participativnog videa i svim neophodnim didaktičkim alatima kako biste implementirali vlastitu radionicu snimanja participativnog filma. Do kraja treninga, produkovaćete kratki film od scenarija do montaže. Štaviše, vaš film može postati deo veće kolekcije koja će biti prikazana na javnim događajima posvećenim dijalogu i raznolikosti. Napustićete kurs sa samopouzdanjem da primenjujete ovu metodu kao novi alat za angažovanje u svom radu i dobićete sertifikat po završetku.

Nakon završetka ToT obuke, neki od polaznika će biti pozvani da učestvuju u drugoj radionici participativnog videa gde će imati priliku primeniti svoje novo stečene veštine i zajedno s osobama u pokretu i članovima lokalne zajednice proizvesti kratke filmove.

Poslednjeg dana radionice će biti organizovan događaj prikazivanja kako bi se predstavili zajednički radovi i proslavila moć pripovedanja. Ovaj događaj će okupiti različite zainteresovane strane, pružajući platformu za dijalog i promociju društvene kohezije.

Oba treninga će voditi Kerstin Rickermann – konsultantkinja za angažovanje i participaciju i suosnivačica Glocal Films i Foteini Foteinaki – umetnica i medijska edukatorka. Oba treninga će biti održana na engleskom jeziku.

Trening trenera će se održati u Beogradu od 07. do 11. oktobra 2023. godine.

„Ljudi u pokretu” je izraz koji se odnosi na pojedince/ke koji prisilno migriraju ili se nalaze u procesu kretanja iz jednog mesta/države-kontinenta na drugo, bilo da se zadržavaju ili prolaze kroz mesto u kojem su u tom trenutku.

Radionica participativnog videa će se održati u Beogradu od 14. do 15. oktobra 2023. godine.

Svi troškovi putovanja i smeštaja za odabrane učesnike koji dolaze izvan Beograda će biti pokriveni.

Pozivaju se organizacije i institucije da nominuju pojedince koji su strastveni u stvaranju pozitivnog uticaja putem participativnog snimanja. Dodatno, poseban poziv upućuje se mladim pojedincima koji trenutno rade ili studiraju u oblastima kinematografije, novinarstva, društvenih nauka, etnografije, antropologije ili srodnih disciplina.

Da biste se prijavili za ovu uzbudljivu priliku, potrebno je da podnesete svoju nominaciju ili ličnu prijavu (slanjem vašeg CV-a), izražavajući svoj interes za participativno snimanje i naznačite svoj nivo poznavanja engleskog jezika kako bi organizator mogao proceniti i organizovati prevod ako je potrebno.

Prijave pošaljite na: ema.kuzmanovska1@giz.de do 10.09.2023.

Svi prijavljeni će biti obavešteni o statusu svoje prijave uskoro nakon završetka poziva.

Za bilo kakve upite ili dodatne informacije, kontaktirajte: deniz.sulejman@giz.de